Представяне на възможности за справяне с нарастващите екологични, социални и управленски изисквания

Като част от международния форум Green Transition 4.0 днес (26/06/2024 г.) заедно с Findings представихме възможностите за справяне с нарастващите екологични, социални и управленски изисквания (#ESG) в рамките на ЕС.

С нарастващия акцент върху ESG стандартите в целия Европейски сьюз компаниите са изправени пред предизвикателството да спазват тези разпоредби чрез често тежки и ръчно-осъществявани процеси.

Чрез специалната софтуерна платформа на Findings българските предприятия могат да автоматизират и рационализират процесите на съответствие с ESG.

#greentransition #esg #bulgaria #bica

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top