Победителите в конкурса за наградите „Икономика на светло“

Резултатите от националния конкурс за награди „Икономика на светло“ за 2015 г. бяха оповестени на специална тържествена церемония, официално открита от министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова.

В категорията за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция” наградата бе присъдена на Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев – народни представители в 43-то Народно събрание на Република България – за нормотворческите им инициативи през 2015 г. за приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика. Наградата връчи министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. Останалите номинирани бяха: Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) – за дългогодишната им работа по ограничаване на неформалната икономика и измамите в областта на квалификацията на автомобилистите, в това число при издаването на свидетелства за управление на моторни превозни средства, Българска асоциация на малинопроизводителите – за техния принос като инициатори на приемането на промените в Кодекса на труда, направили възможно въвеждането на така наречените „еднодневни трудови договори” и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите на Република България – за цялостния принос на дирекция „Данъчна политика“ към МФ за превенция и ограничаване на сивата икономика.

Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост спрямо неформалната икономика отиде при Канна Рачева – журналист в телевизия БТВ – за разследваща журналистика и принос при разкриване на корупционни практики – за журналистическо разследване за незаконната сеч „Гор(с)ка реалност“ и за резултатите от 12-годишен авторски журналистически интерес, насочен към разкриване на сивите практики в дърводобива. Наградата връчи президентът на КТ „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов. Признание с номинации в тази категория получиха още: електронният сайт Bivol.bg – за смелостта и липсата на цензура при осигуряването на трибуна за публикуване на документи, уличаващи политически и икономически кръгове в незаконни или обществено неприемливи икономически практики, електронният сайт Investor.bg – за задълбочен анализ на икономическите и обществено-политическите процеси, свързани с формирането на сиви практики, както и News.bg – за обективно отразяване на сиви практики и активна позиция по отношение на ограничаване на неформалната икономика.

В категорията „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата” първото място спечели Агенция „Митници“ – за отчетени рекордно високи нива на събираемост през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата. Наградата връчи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев. Номинирани в тази категория бяха още: Министерски съвет на Република България – за подобряване на достъпа до обществена информация и широкообхватно въвеждане на т.н. „отворени данни“ – нормативен акт „Изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)“, Министерство на финансите на Република България – за промяна в режима на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства – нормативен акт „Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси“ и отново Министерство на финансите на Република България – за промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и присъединяването на Република България към международните инициативи за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане.

Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Конкурсът се провежда за трета поредна година. Негови организатори са Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло”. Целта му е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ се стреми да повиши обществената нетърпимост към сивите практики, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите за конкурса бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряване и развитие на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 26.05.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top