Бизнесът и държавата обсъждат развитието на висшето образование на кръгла маса

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и представители на държавата, висшите учебни заведения и заинтересовани страни ще обсъдят развитието на висшето образование на кръгла маса на тема „Бизнес и висше образование“. Събитието, което се организира от АИКБ в партньорство с в. „Стандарт“, ще се състои на 8 май т.г. в София хотел Балкан.

Целта на дискусията е да се даде възможност на представителите на българския бизнес да направят своите предложения и препоръки за развитие на висшето образование. По този начин работодателите искат да дадат нов тласък на реформите в системата с оглед осигуряването на необходимите специалисти за българската икономика. По данни на Асоциация на индустриалния капитал в България бизнесът изпитва остра нужда от квалифицирани специалисти в професии със слабо предлагане на пазара на труда, но ключови за развитието на българската икономика. Такива браншове са Машиностроене и металообработване, Електротехника и електроника, Транспорт и спедиция, Медицина и други.

На кръглата маса АИКБ ще представи кратък анализ на проблемите, пред които се изправя българският бизнес при намирането на квалифицирана работна сила. Основна тема за работодателската организация, която представлява 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании, е въвеждане на нов механизъм за финансиране на висшето образованието и приемането на промени на план-приема.

Участие в кръглата маса ще вземат заместник министър-председателят Валери Симеонов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, прeдседателят на АИКБ Васил Велев, представители на Министерство на финансите, народни представители, висшите учебни заведения, синдикатите и други заинтересовани страни.

За повече информация, вижте приложените:

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top