Membership Application

Прилагам:

  1. Решение на Управителния орган на дружеството за членство в АИКБ
  2. Препоръки от двама членове на Асоциацията.

		
		

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top