Opinions and analyzes

04.Apr.2024

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

More

19.Feb.2024

СТАНОВИЩЕ НА АИКБ по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

More

08.Feb.2024

СТАНОВИЩЕ НА АИКБ във връзка с проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на административната тежест

More

06.Feb.2024

СТАНОВИЩЕ НА АИКБ във връзка с определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България за учебната 2024/2025 година

More

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top