Видео галерия

Няма напредък по важните пенсионни ...

Нужно ли е увеличение на възрастта ...

Ще взимаме ли по-високи пенсии..

Рестрикциите върху покупката на земи ...

След празниците. Трябва ли да се отработват?

Да отпадне ли отработването в ..

Ще се постигне ли съгласие по ..

Бизнесът е непреклонен в искането си ..

България е на първо място в ...

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 19.07.2024 Archive

Top