Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за сделки и транзакции

Асоциацията на индустриалния капитал в България има удоволствието да информира членовете си, че Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за сделки и транзакции. На практика този данък спираше българският внос в Гърция.

Ние сме изключително удовлетворени, че един въпрос, който е изключително важен за българската икономика намери толкова бързо решение. Проблемът беше повдигнат първо от АИКБ и за наша голяма радост, последва адекватна реакция на Министерството на финансите и на Министерския съвет. Там отчетоха основателността на острата реакция на АИКБ срещу действията на гръцките законодатели и много бързо отнесоха въпроса към Европейската комисия.

България сезира ЕК за гръцкия данък върху сделки със страната в края на март. Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, в което изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на ЕС.

Европейската комисия също се оказа на висота и на 3 август 2015 г., беше оповестено мотивираното становище на ЕК по жалбата на Република България срещу Република Гърция относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели на трансгранични разходи и облагането им с данък при източника в размер на 26 на сто.

Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

АИКБ изразява своето удовлетворение от бързата реакция и адекватните действия на Министерството на финансите и на Министерския съвет и лично на министър Владислав Горанов, които използваха правилните лостове за действие и избягвайки крайна конфронтация с гръцката страна, постигнаха възможно най-благоприятното становище на Европейската комисия, както и обещанието на гръцката страна по най-бърз начин да отменят въпросния данък, който блокира българския внос в Гърция.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top