Етичен кодекс за прозрачен бизнес в България


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бе част от организациите, подкрепили Етичния кодекс за почтеност, коректност и прозрачност в българския бизнес. Документът беше обсъден на редовна среща на Бизнес интегрити клуба, създаден по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници".

Бизнес интегрити клубът (Business Integrity Club) е неформална структура, чиято цел е целенасочена работа по политики за почтеност, коректност и прозрачност. Членовете му обединяват усилията си за създаването на среда за развитието на честен бизнес в България. Клубът обединява компании, които са активни по въпросите на почтеността и прозрачността и полагат усилия в борбата срещу корупционните бизнес практики. Клубът е създаден по проект „Интегритет в бизнеса" на Асоциация „Прозрачност без граници". Той е подкрепен от Siemens Integrity Initiative и мисията му е да изгради рамка от стандарти, определящи правилата за поведение в компаниите и взаимодействието им с външната среда.

Като активен участник в клуба АИКБ насърчава българските компании да се придържат към концепцията за добро управление и стимулира създаването на общности, които да съдействат за качествена бизнес среда.

Съвместно с останалите членове на клуба АИКБ се стреми да промени начина, по който бизнесът подхожда към новите предизвикателства, с които се сблъсква. Сред тях са защитата на т.нар. whistleblowers – служителите и клиентите, подаващи сигнали за корупция и нередности. А също – предотвратяване прането на пари и управлението на корупционния риск, разбиран в най-широкия му смисъл.

Етичният кодекс е част от антикорупционните стандарти за интегритет в бизнеса. Очаква се към него да се присъединят всички компании, водени от разбирането, че правенето на бизнес по прозрачен и отчетен начин е единственият път към дългосрочен растеж и успех. Наличието на подобни правила е изискване за работа с големите международни компании като част от веригите им от доставчици или дистрибутори. Тези правила са и част от оценката на риска при кредитиране и застраховане в съвременния свят.

Повече информация за инициативата може да видите тук.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 01.03.2024 Archive

Top