Покана за публична лекция на тема „Пресечни точки: Устойчиво развитие и Маркетинг. Цели за устойчиво развитие и Корпоративна социална отговорност. Зелен преход и малки и средни предприятия“


Какво е съвременна бизнес отговорност и как могат да бъдат постигнати целите за устойчиво развитие?

Как влияе устойчивата трансформация върху МСП, достъпа им до финансиране и има ли възможност за намаляване на административната тежест?

Каква е ролята на маркетинга при изграждането на стратегия за климатична устойчивост на една компания?

Кои са основните елементи на доброволния стандарт за нефинансово отчитане и какво съдържание трябва да предоставят МСП по него?

Отговорите на всички тези въпроси ще даде доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, заместник председател на SGI Europe – европейска организация на предприятията, предоставящи обществени услуги и услуги от общ интерес и член на Европейския икономически и социален комитет.

Лекцията ѝ на тема: „Пресечни точки: Устойчиво развитие и Маркетинг. Цели за устойчиво развитие и Корпоративна социална отговорност. Зелен преход и малки и средни предприятия“ може да чуете на 15 март 2024 г. от 13:30 часа в Института за икономически изследвания при БАН, ул. „Аксаков“ №3.

Местата са ограничени, запазете Вашето сега на тел. 02/963 37 52 или електронна поща office@bica-bg.org

Повече информация за лекцията ще намерите в приложената покана.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top