Евродепутатът Цветелина Пенкова и лидери от българската индустрия представиха седемте ключови приоритета пред бъдещите ни пратеници в ЕП


Депутатът в Европейския парламент (ЕП) Цветелина Пенкова и представители на българската индустрия и енергетика представиха днес "Приоритети за българската индустрия и енергетика - настояще и бъдеще". Това са национални приоритети, които трябва да се защитават и отстояват от 17-те бъдещи български членове на ЕП в следващия мандат 2024-2029 година. 

В документа са записани 7 приоритета. Това са гарантиране на сигурността на енергийните доставки, развитие на ядрената енергетика, балансиран енергиен микс, подобряване на свързаността на електропреносните и енергийни мрежи в ЕС,  производство на повечето критични суровини, запазването на конкурентоспособността на индустрията и висококачествените работни места и развитие на академичните постижения и кадровия потенциал.

Цветелина Пенкова изтъкна, че България е в продължаваща политическа криза вече няколко години. Постоянните промени в управлението на страната парализират институциите и създават пречка пред реализирането на дългосрочните политики, мерки и действия, необходими за гарантирането на сигурността и конкурентоспособността на българската индустрия, енергийния сектор и ролята на браншовите организации на европейско ниво.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев изтъкна, че в последните години проблемите на европейската икономика се задълбочават и нейния дял в световната икономика засилва своя спад. Той посочи, че над 2/3 от износа на България е към страните от ЕС. Затова забавеното развитие на европейската икономика води до забавяне и на развитието и на българската икономика. „Основополагащ фактор за конкурентоспособността на една икономика, особено при зеления и цифровия преход е конкурентоспособността на нейната индустрия, което не може да се постигне без конкурентни цени на енергията. Бихме искали България да заеме по-активна и конструктивна позиция при определянето на  европейските  индустриални политики“, коментира Васил Велев.

Участие взеха още представители на Еврохолд България, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация на циментовата индустрия, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Електроенергийния системен оператор и Българския атомен форум.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top