Заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов представи ключовите приоритети на министерството пред АИКБ

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов представи част от приоритетите на министерството пред Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Сред тях са присъединяването на България към еврозоната, Шенген и ОИСР, облекчаване и ускоряване на процесите за осигуряване на квалифицирана работна ръка от трети страни, намаляване на регулаторната тежест, координацията на Стратегията за МСП. По думите му това ще са ключовите приоритети, върху които ще се работи фокусирано по време на служебния кабинет.

„Икономическата ситуация в Европа и в страната ни не е добра. Европа се деиндустриализира с много бързи темпове. За миналата година европейската икономика  нарасна с едва 0.4%, а за настоящата година прогнозата е отново за ръст под 1 на сто. Причините за това са много, но най-сериозните са Зелената сделка, скъпата енергия, многото регулации и липсата на човешки ресурси във всичките измерения – количество, качество, образование и мотивация. Министерство на икономиката и индустрията е нашето министерство, министерството на бизнеса. То прави икономическите политики, които засягат всички ни. Надявам се, че заедно можем да работим за подобряване на бизнес средата и подобряване на конкурентоспособността на българските компании“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

Зам.-министър Павлов беше категоричен, че проблемите на големите мотори на европейската икономика – Германия, Швеция, Дания и Австрия неминуемо се отразяват на страната ни. И посочи, че една от основните задачи пред министерството е съвместна работа с Министерство на труда и социалната политика за забързване на процесите по привличане и задържане на квалифицирана работна ръка от трети страни, като същевременно с това обученията и преквалификацията на наличната работна ръка трябва и ще продължат.

По думите му първите стъпки, които трябва да се предприемат са идентифициране на необходимите профили на работна сила и набелязване на пазари, от които да се работи по тяхното привличане. Такива законодателни стъпки в последните дни бяха направени за кадрите в туризма, допълни Николай Павлов.

„Стремежът е към облекчаване на целия този дълъг процес. Ролята на МИИ ще е по привличане на Службите по търговско-икономическите въпроси в държавите, набелязани като възможни пазари. Те ще оказват помощ на нашите посолство и консулства, както и ще предоставят необходимата информация за човешките ресурси и документално ще обработват информацията до достигането им на българския трудов пазар“, заяви още зам.-министъра.

АИКБ предложи на заседание на Националния икономически съвет да се разгледа възможността за въвеждане на немския модел за подкрепа на заетостта (Kurzarbeit) в България.

Моделът наподобява мярката „60/40“, а въвеждането му дава възможност за запазване на заетостта в краткосрочни периоди на ниско натоварване на предприятията в сектори, пострадали от външни причини.

По време на заседанието на Националния съвет беше обсъдено и прилагането на Европейските норми за ESG и ефект върху дейността на българските предприятия. Бяха приети и нови членове, с което Асоциацията още повече увеличи своята представителност.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top