Въвеждането на Механизъм за докладване на високо ниво може да намали корупцията при обществените поръчки в България


Въвеждането на Механизъм за докладване на високо ниво (High Level Reporting Mechanism - HLRM) може значително да намали корупцията при обществените поръчки в България. Около това се обединиха участниците в кръглата маса „Прилагане на High Level Reporting Mechanism в България – Консултации между бизнеса и представители на българското правителство“, проведена вчера в София. Организатор на събитието е Базелският институт за добро управление, в партньорство с Асоциация на индустриалния капитал в България, Българо-швейцарската търговска камара и Американската търговска камара в България.

Механизмът за докладване на високо ниво е инструмент, съобразен с изискванията и препоръките за ранно сигнализиране и докладване на съмнения за корупционни практики в процесите на възлагане на обществени поръчки за големи публични инвестиционни /инфраструктурни проекти. Този механизъм цели и да улесни бързото разрешаване на такива сигнали без значително забавяне на процеса на възлагане на обществени поръчки.

„От създаването си до днес основна цел и задача на АИКБ е изсветляването на българската икономика, което нeминуемо включва и провеждането и изпълнението на обществени поръчки. Асоциацията винаги е била основен двигател при насърчаването на процесите по осигуряване на прозрачност, намаляване на административната тежест и подобряване на ефективността на обществените поръчки. Затова сме готови да подкрепи всички необходими стъпки, които ще доведат до въвеждането и прилагането на подобен механизъм“, заяви членът на Управителния съвет на АИКБ Кирил Бошов.

По думите на Никола Бонучи, член на Управителния съвет на Базелски институт за управление и бивш директор по правните въпроси на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Механизмът ще бъде съобразен с правната рамка и нуждите на България. И допълни, че проучване, направено сред компании от частни и публичния сектор, е показало, че най-сериозният проблем е манупилиране на търговете. 

„С механизма за докладване на високо ниво могат да се решат едни от най-често посочваните проблеми като липсата на прозрачност, безпристрастно оценяване и контрол на обществените поръчки, както и издаването на фиктивни фактури и раздуване на разходите. Корупцията при обществените поръчки е причина за почти 55 на сто от анкетираните компании да не желаят да участват в публични търгове, докато този процент в ЕС е 26%“, каза още Никола Бонучи.

Участниците бяха единодушни и при определянето на секторите, при които рискът от корупционни практики в обществените поръчки е най-висок. Това са инфраструктурните проекти, енергетиката и здравеопазването.

Кметът на Столична община Васил Терзиев заяви пред участниците в кръглата маса, че поема ангажимент да превърне София в една от най-прозрачните общини в страната. И допълни, че в момента в Столична община тече процес по въвеждане на антикорупционен механизъм, който да гарантира още по-голяма прозрачност както за гражданите, така и за бизнеса.

На 10 октомври 2023 г. г., Базелският институт постави началото на обсъждането на Механизъм за докладване на високо ниво като организира събитие на тема “Укрепване на прозрачността и управлението чрез колективни действия“, съвместно с Министерството на финансите и в сътрудничество с Българо-швейцарската търговска камара, Американската търговска камара и асоциация „Прозрачност без граници“. Целта на кръглата маса бе да надгради тези усилия и да предложи конкретни решения за прилагането на HLRM в България. Авторитетната швейцарска организация е независима и е специализирана в борбата с корупцията и свързаните с нея финансови престъпления.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top