Адвокат Ивелин Желязков участва във форума „Устойчиво развитие и бизнес интегритет“


Адвокат Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“ в Асоциация на индустриалния капитал в България взе участие във форума „Устойчиво развитие и бизнес интегритет“. Събитието, чийто организатори са Асоциация „Прозрачност без граници“ и Министерство на икономиката и индустрията, бе в унисон с меморандума за сътрудничество, сключен на правителствено ниво в областта на противодействието на корупцията, доброто управление и върховенството на закона.

По време на форума бяха обсъдени засилването ролята на частния сектор в борбата с корупцията като допълнение към традиционните мерки и насърчаването на колективните действия на множество заинтересовани страни за подобряване на бизнес климата за устойчиво развитие в България.

Специално внимание бе обърнато на препоръките и насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и на напредъка на България в изпълнението на приетата национална стратегическа рамка и в процеса на присъединяване към организацията.

Участие в събитието взеха водещи представители на институции и международни организации от България и чужбина, които споделиха своя опит и добри практики по прилагането на антикорупционни политики и инструменти за повишаване на прозрачността и отчетността на бизнеса, както и за значението на ESG стандартите и новите европейски норми за отчетност на устойчивостта, както и предизвикателствата и възможностите пред тяхното прилагане.

Може да се запознаете с програмата на форума тук.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top