Биография на Васил Велев

Васил ВелевВасил Георгиев Велев (роден на 01.04.1959 г.) е изпълнителен директор на „Стара Планина Холд“ АД и председател на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

През 1977 г. завършва с отличие 133-то СОУ в София. Носител е на редица награди в олимпиади по математика, физика, химия и биология. Завършва като първенец на випуска Школата за о.р. при Висшето военно-въздушно училище в град Д. Митрополия, специалност „Техник на самолета и двигателя“ и е произведен предсрочно в офицерски чин през 1978 г. През 1984 г. се дипломира във факултет „Автоматика“ на Техническия университет в София с отличие, златен медал и като първенец на випуска. През 2008 г. завършва магистратура в Икономическия университет във Варна, специализирайки „Корпоративно развитие и управление“.

В частния бизнес е от възникването му в най-новата ни история като първоначално има активности главно в областите на управление на финансови активи, търговия, недвижими имоти, машиностроене. Учредител и председател на съвета на директорите на „Интерфининвест“ АД, управляващ съдружник на „БИК Холд“ и др.

Съучредител, а от 1999 г. изпълнителен директор на „Стара Планина Холд“ АД. През последните години дружеството неизменно е включвано в борсовите индекси SOFIX, BGBX40 и BGTR30 на Българската фондова борса, както и в индекса на компаниите с най-добро корпоративно управление CGIX. „Стара Планина Холд“ АД е включено и в редица индекси на Дау Джоунс за централна и източна Европа. Явява се единствено дружество у нас, плащащо дивиденти всяка година от учредяването си през миналия век до днес. Четири от дъщерните му дружества са също листвани на борсата. Холдингът и дъщерните му дружества често са сред първите в класацията на инвеститорите „ТОП 10 акции на форума“. Носител на редица бизнес отличия като Приз „Буров“, Бизнес-награда „Икар“ и др.

Изпълнителен директор на „М+С Хидравлик“ АД и „ХЕС“ АД, управляващ съдружник на „БИК Холд“ ООД, „Гарант 5“ ООД, „Велев Инвест“ ООД, член на Съвета на директорите на „Елхим Искра“ АД и „Българска роза“ АД.

Инициатор е за създаването и първи президент на редица неправителствени организации, в т.ч. на първата у нас фондация след началото на демократичните промени – фондация „Еврика“, съхранила имущество и традиции на ТНТМ, фондация „Помощ за благотворителността в България“, допринесла за въвеждането у нас на световния опит и стандарти при благотворителността и др. Известно време чете лекции /ръководи курс/ в УНСС по управление на нестопански организации.

Един от учредителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). При председателстването на Васил Велев АИКБ е призната за представителна на национално равнище организация на работодателите. Избиран е за член на Съвета на Международния конгрес на промишлениците и предприемачите, член на Националната комисия по корпоративно управление, член на настоятелството на Икономически университет – Варна, член на управителния съвет на Сребърния фонд, член на комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (Договора за партньорство), член на Националния икономически съвет, заместник-председател на Икономическия и социален съвет, заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и др. Носител е на редица отличия като орден „Дружба“, приз „За принос в развитието на гражданското общество в България“, награда ”Следовник на народните будители” и др.

Председател е на Съвета на настоятелите на Технически университет – София, заместник-председател е на Съвета на фондация „Еврика“, ротационен председател е на Асоциацията на организациите на българските работодатели през 2021 г.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 19.07.2024 Archive

Top