Opinions and analyzes

10.Oct.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по данъчните законопроекти

More

05.Oct.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно предложение за повишаване на минималната месечна нетна работна заплата в Република България на 933 лева от 1 януари 2024 г.

More

03.Jul.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

More

30.Jun.2023

ПОЗИЦИЯ на АОБР в подкрепа на предложените законодателни промени в областта на геотермалната енергия

More

27.Jun.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

More

15.Jun.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023-2024 година

More

18.May.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроект заизменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354--01-23, внесен от н. п. Божидар Божанов и група народни представители на 05.05.2023 г.

More

28.Apr.2023

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

More

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 01.03.2024 Archive

Top