Opinions and analyzes

26.Jul.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по предложените от Министерството на труда и социалната политика три варианта за автоматично определяне на минималната работна заплата в Република България.

More

08.Jun.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Проекти на ЗИД на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., ЗИД на Закон за бюджета на ДОО за 2022 г. и ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

More

31.Jan.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. – Версия 3.0.

More

26.Jan.2022

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.; проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

More

12.Jan.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

More

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 19.07.2024 Archive

Top