Становища и анализи

16.Dec.2017

ПОЗИЦИЯ на Национално представителните синдикални и работодателски организации: КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ относно спекулативния ръст в цената на електроенергията.

Повече

06.Nov.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с Проекта на държавния бюджет на Република България за 2018.

Повече

07.Aug.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Повече

21.Jul.2017

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по законопроекта за изменение на Закона за малките и средни предприятия, поставен на обществено обсъждане на 20.07.2017 г.

Повече

05.Jul.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с обявените полицейски протести.

Повече

09.Jun.2017

10 ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за подобряване на бизнес климата, намаляване на административните прегради и по-добро регулиране.

Повече

02.Jun.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Препоръка на Съвета по Националната програма за реформи в България и представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България COM (2017) 502 final.

Повече

19.May.2017

СТАНОВИЩЕ на Националния съвет на АИКБ по проблемите на политиката по доходите и човешките ресурси в Република България.

Повече

10.Feb.2017
ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на организациите на българските работодатели по механизма, критериите и показателите за определяне на размера на минималната работна заплата в България. Позицията бе представена на среща между работодателските организации днес с министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и синдикатите. Тя е изходна точка за започване на преговорите по изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната.

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top