Становища и анализи

04.Dec.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроект за изпълнение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), публикуван за обществено обсъждане на 9.11.2020 г.

Повече

06.Nov.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България.

Повече

27.Oct.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.; Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.; Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Повече

29.Sep.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Повече

03.Sep.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г.

Повече

01.Sep.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Проект на Закон за индустриалните паркове, 002-01-36/13.08.2020 г., вносител Министерски съвет.

Повече

19.Jul.2020

ПОЗИЦИЯ на АИКБ по повод оповестените от председателя на Комисията по енергетика към Народното събрание и министъра на енергетиката намерения, свързани с т. нар. студен резерв.

Повече

30.Jun.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, публикуван за обществено обсъждане на 19.06.2020 г.

Повече

09.Jun.2020

ОБЩО СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) във връзка с предстоящото обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 27.05.2020 г.

Повече

19.Jan.2020

ПОЗИЦИЯ на АИКБ по Документа за консултации с европейските социални партньори за предприемането на възможни действия на европейско равнище, за да се отговори на предизвикателствата, свързани със справедливи минимални работни заплати

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top