Становища и анализи

26.Jul.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по предложените от Министерството на труда и социалната политика три варианта за автоматично определяне на минималната работна заплата в Република България.

Повече

08.Jun.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Проекти на ЗИД на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., ЗИД на Закон за бюджета на ДОО за 2022 г. и ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Повече

31.Jan.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. – Версия 3.0.

Повече

26.Jan.2022

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.; проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Повече

12.Jan.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top