Становища и анализи

10.Oct.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по данъчните законопроекти

Повече

05.Oct.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно предложение за повишаване на минималната месечна нетна работна заплата в Република България на 933 лева от 1 януари 2024 г.

Повече

03.Jul.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Повече

30.Jun.2023

ПОЗИЦИЯ на АОБР в подкрепа на предложените законодателни промени в областта на геотермалната енергия

Повече

27.Jun.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Повече

15.Jun.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023-2024 година

Повече

18.May.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроект заизменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354--01-23, внесен от н. п. Божидар Божанов и група народни представители на 05.05.2023 г.

Повече

28.Apr.2023

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top