Становища и анализи

03.Jul.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Повече

30.Jun.2023

ПОЗИЦИЯ на АОБР в подкрепа на предложените законодателни промени в областта на геотермалната енергия

Повече

27.Jun.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Повече

15.Jun.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023-2024 година

Повече

18.May.2023

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроект заизменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354--01-23, внесен от н. п. Божидар Божанов и група народни представители на 05.05.2023 г.

Повече

28.Apr.2023

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top