Становища и анализи

08.Nov.2011

Становище на АИКБ по поставените на обсъждане норми на чл. 35 от Кодекса на труд относно критериите за представителност на ор

Повече

28.Oct.2011

Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България по проекта на закон за държавния бюджет на Република България за

Повече

14.Sep.2011

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 154-01-91 внесен от

Повече

30.Aug.2011

Проект на становище на ЕИСК по Зелената книга за корпоративно управление

Повече

18.Jul.2011

Становище на АИКБ по отношение на концепция за създаване на пазар за ниско ликвидни емисии и оптимизация на сегментирането на

Повече

29.Apr.2011

Становището на АИКБ по Националната програма за реформи (2011 – 2015 г.), изпратено от Министерство на финансите за съгласува

Повече

22.Mar.2011

Становище на АИКБ по пакта за финансова стабилност, изготвен от екип на Министерство на финансите

Повече

01.Feb.2011

Становище на АИКБ относно краен срок – 30.09.2011 за осъществяване на дистанционна връзка за автоматично предаване на данни м

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top