Становища и анализи

04.Apr.2024

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

Повече

19.Feb.2024

СТАНОВИЩЕ НА АИКБ по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Повече

08.Feb.2024

СТАНОВИЩЕ НА АИКБ във връзка с проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на административната тежест

Повече

06.Feb.2024

СТАНОВИЩЕ НА АИКБ във връзка с определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България за учебната 2024/2025 година

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top