Становища и анализи

05.Dec.2012

Становище на АИКБ по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и о

Повече

29.Nov.2012

Становище на АИКБ относно влиянието на минималните осигурителни прагове върху заетостта в страната

Повече

07.Nov.2012

Становище на АИКБ по проект на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Повече

15.Aug.2012

Становище на АИКБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

Повече

06.Aug.2012

Становище на АИКБ по повод на заявените от представители на правителството намерения за увеличение на пенсиите през следващат

Повече

21.Jun.2012
Становище относно проект на Наредба за организацията за осъществяване на граничен, паспортен, митнически, здравен, ветеринаромед

Повече

20.Jun.2012
Становище относно второто разглеждане на проекта на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската

Повече

12.Jun.2012

Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ

Повече

29.Mar.2012

Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България по

Повече

26.Mar.2012

Становище относно внесени от министъра на труда и социалната политика – г-н Тотю Младенов проекти на Закон за изменение и доп

Повече

07.Mar.2012

Становище на АИКБ по Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията № 254-01-24

Повече

26.Jan.2012

Становище относно Проект на закон за изменение и допълнение на КТ, внесен от Захари Димитров Георгиев

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top